Adventní kalendář bez sladkostí a dárků

Více než jen čekání na Ježíška: Adventní kalendář, který mění perspektivu


Adventní doba je obdobím očekávání a přípravy na jednu z nejkrásnějších oslav v roce – Vánoce. Pro mnohé z nás je to čas plný tradic, světýlek a vůně vánočního cukroví. V dnešním konzumním světě se však snadno zapomíná na skutečný význam této doby.

Proto bychom se měli zamyslet nad tím, jakým způsobem vedeme naše děti k pochopení hodnot, které jsou důležité pro život v harmonii a úctě k ostatním lidem. Právě adventní kalendář plný dobrých skutků a tvořivých aktivit může být krásným způsobem, jak toho dosáhnout.

 

Stáhněte si kartičky a jděte příkladem. 

 

adventni-kalendar

 

# Předávání hodnot není otázkou jednoho dne


Výchova dětí je dlouhodobý proces, který nekončí s příchodem Vánoc. Rádi doma s dětmi mluvíme o tom, že životní podmínky se po celém světě liší, a že empatie a vděčnost by měly být součástí každodenního života. Už několik let používám tyto kartičky s dobrými skutky a nápady na tvoření. Díky tomu se děti mohou aktivně zapojit do dění kolem sebe a být pozorní k potřebám druhých.

 

# Smysluplný adventní kalendář

Místo tradičního kalendáře plného čokolády nebo hraček, si představme kalendář, který každý den přináší novou příležitost pro společné aktivity, obdarování a sdílení. Rodič vybere kartičku, která rezonuje s aktuálním dnem, a společně s dítětem se ponoří do tématu, které kartička přináší. Mohlo by to být například psaní dopisu osamělému seniorovi, výroba vánočních ozdob z přírodních materiálů nebo třeba návštěva útulku a pomoc zvířatům.

 

advetni-vanocni-aktivity-pro-deti# Diskuse otevírá srdce a mysl

Každou aktivitu doprovázíme diskusí o tom, proč je daný skutek důležitý a jaký může mít dopad. To pomáhá dětem rozvíjet kritické myšlení a zároveň posiluje rodinné vazby. Diskutovat o tom, že někteří lidé nemají to štěstí, aby prožívali Vánoce v teple a hojnosti, může děti naučit o vděčnosti a soucitu.# Tvoření spojuje

Společné tvoření je nejen zábavné, ale také výborně posiluje rodinné vztahy a podporuje kreativitu. Mnohokrát se děje, že se s dětmi u výroby nasmějeme. Děti se učí pracovat s různými materiály a zároveň si osvojují dovednosti, které jim mohou být prospěšné v dalším životě. A co je nejkrásnější, výtvory mohou sloužit jako dárky pro ty, kteří potřebují trochu radosti.

 

# Společné sdílení přináší radost

Vánoce jsou o sdílení – ať už jde o jídlo, čas nebo radost. Adventní kalendář plný dobrých skutků a tvořivých nápadů vám nabízí příležitost sdílet tyto chvíle společně a zároveň rozdávat radost a pomoc tam, kde je to potřeba.

 

 

 Takovýto adventní kalendář není jen prostým odpočítáváním dnů do Vánoc.

Je to příležitost ukázat dětem, že největší dárky nejsou ty, které se dají zabalené pod stromeček, ale ty, které se nosí v srdci a rozdávají bez očekávání něčeho na oplátku.

Je to výchova k životnímu stylu, který si cení toho, co máme, a který se snaží o pozitivní změny ve světě kolem nás.

 

 adventni-kalendar-pro-deti

 

S ohledem na to jsem se rozhodla, jako každý rok, opět věnovat veškeré peníze z prodeje Dobročinné adventní bojovky na Linku Bezpečí.

 

 

 giving-tuesday-advent-bojovka

 

 

Adventní  dobročinná bojovka

 

Chcete zábavu na některou z adventních nedělí?

Potěšte své okolí a vytvořte komunitní bojovku v místě vašeho bydlište.

Ať odpoví na 13 otázek z vánočního biblického příběhu a vyluští tak vánoční tajenku. Dárek je nemine a je součástí tohoto produktu.

 advent-bojovka-pdf

 

Hravá pomoc od vás - Adventní bojovka na podporu Linky Bezpečí

Vánoční období je pro mnohé z nás časem štědrosti, radosti a sdílení. Je to doba, kdy se s láskou díváme na svět a snažíme se podělit o své štěstí s druhými. Přesto ne všechny děti mají toto období spojené s radostí a štěstím. Naopak, mnoho z nich se potýká s řadou problémů, ať už psychických nebo jiných, se kterými se cítí ztracené a nepochopené.

Proto jsem se rozhodla přijít s tímto nápadem. Vytvořila jsem adventní bojovku s vánoční tématikou, jejíž veškerý výdělek bude věnován organizaci Lince Bezpečí.

Linka Bezpečí je organizace, která poskytuje podporu dětem a mládeži v tíživých životních situacích. Je to místo, kam mohou děti zavolat, kdykoli potřebují pomoc, radu nebo prostě jen někoho, s kým by se podělily o své starosti.

Nákupem této vánoční hry nejenže uděláte radost dětem, pro které ji zrealizujete, ale zároveň pomůžete i těm dalším, které neměly v životě takové štěstí.

Až budete bojovku pro děti vytvářet, mluvte s nimi o tom. Je to skvělá příležitost, jak jim ukázat, že pomoci druhým je běžnou a důležitou součástí našeho života.

Vánoce jsou skvělou příležitostí, jak připomenout dětem, ale i nám dospělým, jak důležité je pomáhat a myslet na ty, kteří to potřebují. Je to čas, kdy je ještě více než kdy jindy vidět, že štěstí skutečně spočívá v dávání.

Připomeňme si tento důležitý princip a podpořme tuto skvělou iniciativu. Vánoční bojovka může být nejen zdrojem zábavy a radosti, ale také nástrojem, který nám pomůže šířit lásku a pochopení mezi dětmi, a to nejen v tomto krásném, ale také náročném vánočním období. Protože jak už bylo řečeno, ne všechny děti mají štěstí, že se mají dobře.

Zpět do obchodu